پیش همایش بزرگداشت روز ملی مهندسی در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در Uncategorized،اخبار

با تغییر رویکرد اهداف انجمن شرکت های فنی مهندسی و مشاوره ای  وبا توجه به نقش مهم دانشگاه و دانشجو در پیشرفت و توسعه کشور دبیرخانه همایش ششم برصدد این برآمد که اطلاع رسانی حداکثری را به دانشجویان و قشر دانشگاهیان داشته باشد . به همین منظور چندین پیش همایش و کارگاه های پرسش و […]