بخش واحدهای فنی و مهندسی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در فرمها

خدمات مهندسی به معنی هرگونه فعالیت هوشمندانه یا کار خلاقانه می‌باشد که با بکارگیری دانش، فنون، علوم پایه، مهندسی و اجرای مناسب آن زمینه هایی مانند مشاوره، ارزیابی، برنامه‌ریزی، طراحی سیستم‌های مهندسی،‌ مطالعات مهندسی و … را فراهم می‌نماید. فعالیت‌های واحدهای فنی و مهندسی در ۸ بخش به شرح زیر ارزیابی می‌شوند: ۱٫فعالیت در پروژه‌های […]