بخش دانشجویی

نوشته شده در یک دیدگاهنوشته شده در دانشجویی

دانشجویان بدون شک موتور توسعه کشور و محل رشد و بالندگی کشور هستند. هر کشوری که بخواهد در مسیر توسعه پای گذارد بدون شک باید این کار را از دانشگاه های خود آغاز کند و به نظرات و انتقادات و پیشنهادات دانشجویان خود گوش جان فرا دهد و از طرح‌ها و ایده‌های ایشان حمایت کند.به […]