معارفه دانشجویان دانشگاه آزاد

جلسه معارفه جشنواره ششم به انجمن‌های علمی و دانشجویی دانشگاه آزاد

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در اخبار

اولین جلسه معارفه جشنواره ششم با انجمن‌های علمی و دانشجویی دانشگاه آزاد با حضور دکتر مصدق عین القضاه و جناب مهندس قاسمی در دانشگاه آزاد به میزبانی جناب دکتر گلمکانی برگزار شد. مشروح جلسه: دکتر گلمکانی معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد از پتانسیل های دانشجویی وانجمن های علمی دانشکده صحبت کردند و اطلاعات تکمیلی […]

جلسه اعضای سیاست گذاری ششمین آیین بزرگداشت روزملی مهندسی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در اخبار

جلسه اعضای سیاست گذاری ششمین آیین بزرگداشت روز ملی مهندسی با حضور جناب اقای دکتر آذرنوش ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه ازاد و دکتر گلمکانی معاونت پژوهشی دانشکده در تاریخ هفتم دی ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید.   مشروح جلسه: در ابتدا دکتر اذرنوش درباره دانشگاه ازاد و جایگاه این دانشگاه توضیحاتی رو ارائه دادند وپتانسیل های […]

اولین جلسه شورای سیاست گذاری

اولین جلسه رسمی شورای سیاست گذاری و اجرایی جشنواره ششم در محل اتاق بازرگانی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در اخبار

اولین جلسه رسمی شورای سیاست‌گذاری و اجرایی جشنواره ششم با حضور نمایندگان دانشگاه های خیام و آزاد در محل اتاق بازرگانی روز پانزدهم دی‌ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید. مشروح جلسه: در این جلسه محل برگزاری جشنواره، چگونگی برگزاری، سخنرانان و جامعه هدف همایش بررسی شد و دانشگاه خیام به اجماع نظر شورای سیاست گذاری، به عنوان […]

گردهمایی شورای سیاست گذاری همایش ششم و ریاست دانشگاه خیام

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در اخبار

هدف از تشکیل این جلسه بیشتر شدن ارتباط صنعت با دانشگاه و آشنایی بیشتر اعضا با دانشگاه خیام مشروح جلسه: در ابتدی جلسه دکتر خندان دل با توضیح اهداف و محور های جشنواره ششم و تمرکز به ظرفیت های موجود در داخل و میدان دادن به جوانان و دانشجویان،ابزار امیدواری کردند که جشنواره و ابراز […]