بخش واحدهای فنی و مهندسی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در فرمها

خدمات مهندسی به معنی هرگونه فعالیت هوشمندانه یا کار خلاقانه می‌باشد که با بکارگیری دانش، فنون، علوم پایه، مهندسی و اجرای مناسب آن زمینه هایی مانند مشاوره، ارزیابی، برنامه‌ریزی، طراحی سیستم‌های مهندسی،‌ مطالعات مهندسی و … را فراهم می‌نماید. فعالیت‌های واحدهای فنی و مهندسی در ۸ بخش به شرح زیر ارزیابی می‌شوند: ۱٫فعالیت در پروژه‌های […]

بخش واحدهای مشاوره‌ای

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در واحدهای مشاوره‌ای

انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی به‌منظور ایجاد رقابت سالم بین شرکت‌ها و واحدهای مشاوره‌‌دهنده در زمینه سیستم‌های مدیریتی و لزوم تشویق شرکت‌های ذی ربط در حوزه کار مشاوره، درنظر دارد تا از بین شرکت‌ها و واحدهای مشاور، یک واحد را به‌عنوان واحد مشاوره‌ای نمونه انتخاب نماید. شرکت‌های مشاور علاقه‌مند می‌توانند پرسشنامه تایید صلاحیت […]