پیشکسوتان

در مقوله آموزش و تربیت نسل‌های آینده حضور پیشکسوتان و انتقال تجربه‌های ارزشمند آنها بزرگترین سرمایه‌ای است که می‌تواند کشور را به سمت جلو هدایت کند، به همین منظور بخشی از همایش بزرگداشت آئین روز ملی مهندس به تقدیر از پیشکسوتان در حوزه‌های فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و دانشگاهی تعلق دارد.

علاقه‌مندان به معرفی پیشکسوتان به انجمن می‌توانند با تکمیل فرم تعیین پیشکسوتان و در این امر مهم شرکت نمایند.